HERINTAONA NY BIRAO OJM 18 oktobra 2021- 18 oktobra 2022.

HERINTAONA NY BIRAO OJM 18 oktobra 2021- 18 oktobra 2022.

Herintaona ny namoahana ofisialy ny naha-voafidy ny birao mitantana ny OJM ho amin’ny efatra taona, fe-potoam-piasana faritan’ny lalàna.

🎙️Tatitry ny asa vita :

👉 Famoahana ny karatra maha matihanina miisa 1900

👉 Famoahana ny « autocollants de presse »

👉 Fanamarihana ny 3 mey, isam-paritra sy ny « MIVANTANA 1 » tetsy amin’ny Carlton

👉 Fandraisana anjara tamin’ireo hetsika fampirantiana maro momba ny serasera

👉 Fanaovana adidy sy fiaraha-miombona tamin’ireo namana mpanao gazety, tojo ny sarotra

👉 Fijoroana marolafy nanoloana ny tsindry sy ny herisetra ary ireo raharaha nahavoasaringotra mpanao gazety teny anivon’ny Fitsarana

👉 Fananana ny birao fiasan’ny OJM etsy Ambohidahy sy any amin’ny faritra

👉 Fanetsiketsehana ireo fikambanan’ny mpanao gazety

🎙️Mbola be ny asa miandry, mankasitraka sy mankahery ireo mpiara-miasa rehetra ao anatin’ny biraon’ny OJM manerana ny Nosy, miaraka miombona, miantsoroka ny adidy sy ny andraikitra. Momba ny asa fananganana ny tsangan’asan’ny mpanao gazety ny fototr’asa ilofosana ankehitriny.

🎙️Manantitra ny fankasitrahana feno ho an’ireo mpanohana sy mpiara-miombon’antoka rehetra amin’ny OJM, tao anatin’izay herintaona izay ary miandrandra hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny rehetra, indrindra fa isika mpanao gazety, ho amin’ny fanatrarana ny vina ‘Mpanao gazety matihanina, miray hina ho amin’ny fampandrosoana », ho amin’ny fanatanterahana ny drafitra stratejika momba izany