OJM Région Itasy

Vice-Président Titulaire

RAZANAMPARANY Noely Norbert

Vice-présidente Suppléant

RANDRIANARIMALALA Hery Niriana

Conseiller Titulaire

  RAKOTOMALALA Sendra Herizo 

Conseiller Suppléant

MIANDRAVOLANIRIANA Luc.

ADRESSE