Blog

A l’occasion de la nouvelle année…. ont présenté leurs vœux au couple présidentiel

A l’occasion de la nouvelle année, les membres de la presse – patrons, responsables de rédaction, journalistes – ont présenté leurs vœux au couple présidentiel, le vendredi 07 janvier 2022, au Palais d’Etat d’Iavoloha.

Durant son allocution, la Présidente de l’Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM), Monica Harimbola Rasoloarison, a mis l’accent sur l’importance du rôle des journalistes dans le droit d’accès des citoyens à l’information, garanti par la liberté d’informer. Dans ce cadre, elle a sollicité le soutien et la collaboration des responsables étatiques, notamment dans le renforcement de la liberté d’accès aux sources, le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique, ainsi que la mise en œuvre des avantages fiscaux et douaniers pour les matériels propres à la communication médiatisée, dont devraient bénéficier les journalistes et entreprises de presse.
La Présidente de l’Ordre d’inviter également ses pairs à toujours faire preuve de professionnalisme dans l’accomplissement de leurs tâches. La nouvelle équipe de l’OJM s’étant d’ailleurs fixé comme vision « Journalistes professionnels, unis pour le développement ».
Tonga niarahaba ny Filohampirenena mivady, noho ny fahatrarana ny taombaovao teny amin’ny Lapam-panjakana eny Iavoloha, ny Zoma 07 Janoary 2022, ny fianakaviam-ben’ny Mpanao gazety.
Nitondra ny teny firariantsoa ho azy ireo amin’izao tonontaona izao ny Filohan’ny Holafitry ny Mpanao gazety eto Madagasikara, Rasoloarison Harimbola Monica.
Nandritra ny lahateniny ihany koa no nampahatsiahivany ireo zo tokony hisitrahan’ny Mpanao gazety, ary naniriany fiarahamiasa amin’ny tompon’andraikim-panjakana ny fampanjariana izany. Anisan’ireo ny tombotsoa ara-ketra sy haban-tseranana amin’ny fanafarana ireo fitaovana ampiasaina eo amin’ny sehatry ny serasera amin’ny alalan’ny fampahalalam-baovao, izay efa voafaritry ny lalàna manankery sy ny fifanarahana iraisam-pirenena rahateo. Toy izany koa ny fanamafisana ny fahazoana ny loharanom-baovao rehetra sy ny zo hanao fanadihadiana malalaka mikasika ny zava-misy rehetra izay iankinan’ny fiainam-bahoaka.
Andanin’izany, nomarihan’ny Filohan’ny Holafitra ny tokony hahamatihanina lalandava ny Mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany. Indrindra moa fa vina napetraky ny Birao vaovao ny hoe « Mpanao gazety matihanina, miray hina ho amin’ny fampandrosoana ».
[aigpl-gallery id= »10091″]