Blog

Manoloana ny fandrahonana hitifitra amin’ny basy sy fanimbana ny fitaovana fiasana izay nihatra tamin’ny mpanao gazety iray tao amin’ny tetezana Kalandy, Distrikan’i Mandritsara, faritra Sofia, ny alahady 24 jolay 2022 dia manameloka ny endrika herisetra rehetra atao amin’ny mpanao gazety, eo am-panatanterahana ny asany ny Holafitry ny Mpanao Gazety eto Madagasikara.
Mampahatsiahy ireto andinin-dalàna ao amin’ny Lalàna 2020-006 mifehy ny Serasera amin’ny haino vaky jery, manaraka ireto.
Misaona ny tontolon’ny fanaovan-gazety eto Madagasikara. Nodimandry omaly hariva teo amin’ny faha 88 taonany Rahajarizafy Rémi, mpanao gazety zokiolona, filoham-boninahitry ny CJD ary mpahay tantara, fantatra amin’ny solon’anarana Dami na koa Ralehilahy.
Nikaroka sy nanoratra boky momba ny mpanjaka Radama, nsy ny raharaha 1947.
Tohin’ny fiaraha-miasa eo amin’ny kaoperativam-pitaterana « zone régionale » ao anatin’ny faritra Menabe sy ny mpanao gazety any an-toerana, tsy mandoa saran-dalana ireo mpanao gazety raha hanatontosa ny asany, ao anatin’ireo toerana lalovan’ny taksiborosy mpitatitra voakasik’izany, dia ny an’ny kaoperativa FIFIMO sy KOFIME tarihin’Andriamatoa Bora sy Asgara.
1 2 3 8