Blog

Prix Africain du Journalisme d’Investigation Norbert Zongo.

Miarahaba manokana ihany koa an’i Philiberte AMIKO nahazo ny Prix en ARGENT tamin’ny fifaninanana PAJI-NZ 2021 na Prix Africain du Journalisme d’Investigation Norbert Zongo.

Misesisesy ny fahombiazan’ny mpanao gazety malagasy.
Miarahaba manokana ihany koa an’i Philiberte AMIKO nahazo ny Prix en ARGENT tamin’ny fifaninanana PAJI-NZ 2021 na Prix Africain du Journalisme d’Investigation Norbert Zongo.
Tao amin’ny sokajy gazety an-tsoratra no nahazoan’i Philiberte Amiko izao laharana izao.