Blog

TAGNAMARON’NY FAMBOLEN-KAZO : NAVITRIKA NY MPANAO GAZETY.

Nandray anjara mavitrika tamin’ny Tagnamaron’ny fambolen-kazo ireo mpanao gazety tany amin’ny faritra Boeny, notarihin’ny Biraon’ny Holafitra any an-toerana, ny sabotsy 29 janoary teo, tao Marohogo.
Tsiahivina fa tsy ny tao Boeny ihany no nahitana izay fahavitrihan’ny mpanao gazety nanao hetsika Tagnamaro izay, fa saika nanerana ny Nosy.
Nosantarina ny herinandro teo ihany koa ny fampiasana ny efitrano vaovao hiasan’ny biraon’ny OJM, an’ny faritra Boeny, sy ny efitrano fivoriana ho an’ny mpanao gazety, eo anivon’ny Tranoben’ny Serasera.
[aigpl-gallery id= »10911″]
« Fambolen-kazo fanarenana loharano, antoky ny fiveloman’ny mponina » lohahevitry ny taom-pambolen-kazo 2022.
Toy ny olom-pirenena rehetra dia manatanteraka ny adidiny ho an’ny firenena ny mpanao gazety. Maro izy ireo no mandray anjara feno amin’ireo hetsika fambolen-kazo isan-karazany any amin’ny faritra maro manerana ny Nosy.
Mankasitraka feno ary mandrisika izany ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara izay nametraka ho anisany vinany ny fandraisana andraikitra eo amin’ny sehatry ny fampandrosoana maharitra.
Hankasitrahana feno ihany koa ireo fikambanan’ny mpanao gazety samihafa izay misehatra mavitrika amin’izany fambolen-kazo izany
[aigpl-gallery id= »10918″]