Blog

Antso firaisankina: Ony Rambelo.

Tojo tsy fahasalamana ny mpanao gazety Ony Rambelo.

Raha araka ny fampitana avy amin’ireo namana sy akaiky azy dia ao amin’ny hopitaly HJRA hiatrika fandidiana maika izy. Noho izany: manentana ny fifanohanantsika amin’ny vady aman-janany. Isika rehetra izay terem-panahy ka hanome izay voarambin’ny tanana dia azontsika alefa mivantana amin’ny laharana 0340255424 (mivantana amin’ny vady aman-janany) izany.

Mpanao gazety: iray ihany isika. Iray vatsy, iray aina. Mifanohana amin’ny rehetra na amin’ny tsara fa indrindra amin’ny sarotra.

Sary: Facebook Ony Rambelo.