Blog

Atrikasa mahakasika ny fanentanana amin’ny fanomezana Vitamine A

Atrikasa mahakasika ny fanentanana amin’ny fanomezana Vitamine A ny zaza enim-bolana ka hatramin’ny 59 volana ho an’ireo mpanentana fandaharana sy mpanao gazety aty amin’ny Faritra Amoron’i Mania,

Niarahana tamin’ny Sampandraharaham-paritry ny fahasalamam-bahoaka, tety amin’ny Village Zafimaniry.
Misaotra ny Radio Ainga nanome studio.
Source : VP OJM Amoron’i Mania.

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*