Blog

Fialantsinin’ny Tale jeneralin’ny ENMG.

Ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara dia mankasitraka ny Tale Jeneralin’ny Sekolim-pirenena mpanofana ho mpitsara sy mpirakidraharaha tamin’ny fialan-tsiny nataony tamin’ny mpanao gazety malagasy.
Manamafy ihany anefa ny voalazan’ny lalàna manan-kery ho an’ny rehetra, izay efa nataony tamin’ny FANAMBARANA FAMPAHATSIAHIVANA tamin’ity tranga ity:
🎙️Faritan’ireo andininy faha-70, 71, 72, 73 TOKO IV n’ny Lalàna 2020-006 momba Ny Serasera amin’ny Haino, vaky, jery ny amin’ny zo hamaly fitsikerana sy fanitsiana.
Afaka mampiasa ny zony hamaly fitsikerana sy fanitsiana, alefa amin’ny talen’ny famoahana ao amin’ilay rantsana fanaovan-gazety voakasika, ao anatin’ny 15 andro manaraka ny famoahana vaovao nisy fanoherana, ny olom-pirenena mahatsiaro ho voatohintohina.
🎙️« Mpanao gazety matianina, miray hina ho amin’ny fampandrosoana » ny vina nofaritan’ny Biraon’ny OJM hanatanterahana ireo drafitrasa hotratrarina hamerenana amin’ny hasiny ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara, koa anterina ny fankasitrahana ny olom-pirenena rehetra sy ny mpanao gazety rehetra miaraka mifanome tanana ho amin’izany.
👉« Iray asa, iray vatsy. Iray vatsy, iray aina »
Ny Filohan’ny OJM
RASOLOARISON H. Monica