Blog

Inter-Médias Iray eny an-kianja 2024

Ekipa 12 handray anjara amin’ny basket, Inter-Médias Iray eny an-kianja 2024. Raha misy fanamarihana dia entanina isika hiresaka amin’ireo mpikarak