Blog

MPANAO GAZETY FARITRA SAVA FIOFANANA MOMBA NY FAMOAHAM-BAOVAO MANODIDINA NY ZON’NY ZAZA

🎙️ Mpanao gazety sy mpanentana fandaharana 27 avy ao amin’ny distrikan’Antalaha sy Sambava, nanamafy traikefa momba ny fikirakirana vaovao miompana amin’ny zon’ny zaza, ny 30 sy 31 aogositra 2022, tany Antalaha.

🤝 Fiaraha-miasan’ny DRCC SAVA sy ny fandaharanasa Save the Children ary ny DRPPSPF SAVA.
🤝 Nasaina nandray anjara ihany koa ireo tompon’andraikitra voakasika mivantana amin’ny fiarovana ny zon’ny zaza : ny faritra SAVA, ny kaominina ambonivohitra Sambava, ny mpitandro filaminana.
Ankoatry ny fampahatsiahivana ankapobeny ireo lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety sy ny Zo fototry ny zaza dia nitondra famelabelarana mikasika ireo lalàna miaro ny zon’ny zaza ny Procureur de la République avy ao amin’ny TPI Antalaha .
©️ Prisca KALOVAO, VP OJM SAVA
[aigpl-gallery id= »14981″]