Blog

Région Analanjirofo Les agents de l’audiovisuel, parties prenantes dans la lutte contre la malnutrition

Région Analanjirofo Les agents de l’audiovisuel, parties prenantes dans la lutte contre la malnutrition

44 journalistes et 22 animateurs d’antenne ont été formés sur le traitement des informations relatives à la nutrition des femmes enceintes et allaitantes dans la Région Analanjirofo, du 2 au 4 Mars 2022, à Mananara Nord. La formation a été dispensée par les experts et techniciens de de l’ONN Office National de Nutrition et du Ministère de la Santé Publique. Hormis un rappel des bases du journalisme et techniques d’animation, le thème de la nutrition des enfants en bas âge a également été traité. Cette formation est le fruit de la collaboration entre les partenaires financiers, en l’occurrence l’ONN et l’Unicef, et les patrons de presse de la région. Le choix du secteur de la presse audiovisuelle a été motivé par le fait qu’à Madagascar, près de 73 % de la population y ont accès.

Faritra Analanjirofo Nahazo fiofanana momba ny tsy fanjarian-tsakafo ny mpiasan’ny haino aman-jery

Ambany ny tahan’ny fanjarian-tsakafon’ny vehivavy eto Madagasikara. Ho an’ny faritra Analanjirofo, ny 1/3 reny bevohoka no mahazo sakafo sahaza. Ambany tahaka izany koa ny tahan’ny fampinonoan-dreny. Ireo no isan’ny antony hanofanana ny mpiasan’ny haino aman-jery ato amin’ny faritra. Mpanao gazety 44 sy mpanentana fandaharana 22 avy amin’ny faritra Analanjirofo no mandray anjara. Nosofakana ny 02 Marsa ny fihaonana ary tsy hifarana raha tsy ny 04 Marsa folakandro. Ao mananara Avaratra ny toerana hanatanterahana izany. Tanjona ny fanamafisana orina ny fahalalan’ny mpiasan’ny haino aman-jery mahakasika ny fanjariantsakafon’ny vehivavy, sakafon’ny zaza menavava sy ny zaza latsaka ny 2 taona ary ny fampivelarana ny zaza. Ireo teknisian’ny ONN sy ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka no manatanteraka io lafiny io. Mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola kosa ny UNICEF. Ankoatra izay, hamafisina ny fahaiza-manaon’ny mpiasan’ny haino aman-jery. Mpanofana telo avy any Antananarivo no mizara ny fahaiza-manaony momba izany. Fahalalana fototra momba ny asa fanaovan-gazety, torohevitra ary fampiharana no mandrafitra ny fiofanana.

Tohin’ny fifampiresahan’ny UNICEF sy ny ONN tamin’ny tompona orinasan-gazety ity tanterahana ao Mananara ity. Voasokajy ho mpandray anjara amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ny mpanao gazety sy ireo mpiara-miasa aminy. Nomena lanja ny onjam-peo noho izy mbola be mpihaino eto Madagasikara. 73% n’ny Malagasy no mihaino Radio araka ny fanadihadiana farany.

 

[aigpl-gallery id= »13711″]