Blog

3 MEY | MELAKY

Ireto kosa ny ho fandaharam-potoana hanamarihana ny Andro maneran-tany ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety ho an’ny faritra Melaky.

6h : hazakazaka eny amoron-dranomasin’i Maintirano.
8h30 : Famelabelaran-kevitra mahakasika ny asa fanaovan-gazety sy ny manodidina azy, ny fomba hahalalana ny vaovao diso, ny vaovao marina indrindra eny anivon’ny tambazotran-tserasera.
15h : Fivoriana miaraka amin’ny OMC Melaky ho fametrahana fiaraha-miasa sy paikady amin’ny fizarana loharanom-baovao haingana sy marim-pototra ary ara-potoana mahakasika ny resaka tsy fandriampahalemana izay hita fa tena mankarary ny faritra Melaky.
Faranana amin’ny fiarahana miala hetaheta

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*