Blog

CNIDH/OJM

🗞️Fiaraha-miasa. Mpanao gazety manodidina ny 30, ao anatin’ny faritra Fitovinagny, no niofana ao Manakara, momba « ny fahalalahana sy ny fiarovana ny mpanao gazety », ny zoma 11 novambra 2022.
🤝 Fiaraha-miasa eo amin’ny CINDH (Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny Zon’olombelona) sy ny OJM (Holafitry ny Mpanao Gazety eto Madagasikara).

🗞️Nizara traikefa sy nampiofana Andriamarohasina Seth, Filohan’ny CNIDH. Nanatrika ny fiofanana sy nitafa momba ny asa fanaovan-gazety sy ny OJM kosa Rasoloarison Monica, Filohan’ny OJM.
Hitohy amin’ny faritra maro hafa ny fampiofanana.
____________________________
🗞️Une trentaine de journalistes issus de la région Fitovinagny ont suivi une formation sur « la liberté d’expression et la protection des journalistes », à Manakara, le 11 novembre 2022.
🤝 Celle-ci est réalisée en collaboration entre la CNIDH (Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme) et l’OJM (Ordre des Journalistes de Madagascar).
🗞️Seth Andriamarohasina, président de la CNIDH, lui-même journaliste, a partagé ses expériences sur la question. Monica Rasoloarison, présidente de l’OJM a honoré de sa présence la séance et a saisi l’occasion pour intervenir sur le journalisme et ladite institution.
Cette initiative sera menée dans d’autres régions.
Photos : Brigita Tsavohitra, vice présidente de l’OJM Fitovinagny.
[aigpl-gallery id= »15601″]