Blog

Mangataka fiaraha-miasa ny TVM/RNM Vohemar

FANGATAHANA FIARAHA-MIASA
Mangataka fiaraha-miasa ny amin’ny hikarohana ireo fitaovana very tamina vaky trano ny mpanao gazety, RNM TVM Vohémar.


Efa nanokatra fanadihadiana momba izao ny mpitandro filaminana any an-toerana.
Mankahery ireo mpanao gazety sy miara-miasa anatin’izao tranga izao ny OJM.

Fampitam-baovao sy sary : Birao OJM SAVA

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*