Blog

Ny asa fanaovan-gazety sy ny miralenta

Ny asa fanaovan-gazety sy ny miralenta

Mpanao gazety manodidina ny 20, avy amin’ny Faritra sivy : Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anôsy, Androy, Atsimo Andrefana no manamafy ny fahaiza-manao momba ny fandrakofana ny vaovao manome lanja ny miralenta, ny 25-27 aprily 2022, ao Fianarantsoa.

Fiaraha-miasan’ny EISA, Institut Électoral pour une Démocratie durable en Afrique sy ny Minisiteran’ny Mponina sy ny Fiahiana sosialy ary ny Fampivoarana ny vehivavy.

Tanjona ny hahatonga ny mpanao gazety ho mpisehatra mivantana sy mavitrika, manova ny fomba fijery ny toerana sy ny feon’ny vehivavy eo amin’ny fiarahamonina.