Blog

Karatra maha matianina andiany faharoa

Karatra maha matianina andiany faharoa
Nitafa tamin’ny mpanao gazety, tetsy amin’ny Birao fiasan’ny OJM etsy Ambohidahy, ny 17 jona 2022, ny Vaomiera isasahana mikirakira ny antontan-taratasy fangatahana karatra matianina maha-mpanao gazety.
Nambaran’izy ireo tamin’izany fa miisa 392 ireo mpanao gazety nahafeno fepetra, ka ny 197 amin’ireo, eto Analamanga. 97 kosa ireo fangatahana nolavina.
Azo jerena ao amin’ny tranonkalam-pifandraisan’ny Holafitry ny Mpanao gazety eto Madagasikara (www.ojm.mg) ny lisitra vonjy maika ahitana ny anarana ao anatin’ity andiany faharoa ity.
Manana hatramin’ny 3 jolay 2022 ny rehetra, hitondrana ny fanamarihana sy fanitsiana, na fitarainana sy fanaporofoana, ka halefa amin’ny adiresy mailaka cpc@ojm.mg, mialoha ny hamoahana ny lisitra tena izy.
Marihana fa hisy sandany 20.000 ariary isan-karatra.
Hisokatra amin’ny volana janoary 2023 kosa ny fandraisana ny taratasy fangatahana ho an’ny andiany fahatelo.
—–
La Commission paritaire Centrale (CPC), chargée d’examiner les dossiers de demande en vue de l’octroi des cartes professionnelles des journalistes, a tenu ce 17 juin 2022 une conférence de presse au siège de l’OJM, à Ambohidahy.
Les membres de la CPC ont ainsi indiqué que pour cette deuxième vague, 392 journalistes, dont 197 exerçant dans la région Analamanga, se verront attribuer une carte, tandis que 97 demandes ont été refusées, n’ayant pas rempli les critères prévus par les textes. La liste provisoire des bénéficiaires est visible sur le site de l’Ordre des Journalistes de Madagascar (www.ojm.mg), et les concernés ont jusqu’au 3 juillet 2022 pour effectuer les réclamations ainsi que corrections nécessaires en envoyant un mail à l’adresse cpc@ojm.mg
A noter que le coût d’une carte est de 20.000 ariary et que la demande de nouvelles cartes au titre de la troisième vague s’ouvre en janvier 2023.
[aigpl-gallery id= »14466″]